Herroepingsrecht

(*)

Doorhalen wat niet van toepassing is

.

BIJLAGE 2

 

BoekVI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

 

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

- Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*)

 

...................................................................................................................................................................................

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

.....................................................................................................................

 

- Naam/Namen consument(en)

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

- Adres consument(en)

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

- Datum

...................................................................................................

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................