Herroepingsrecht

(*)

Doorhalen wat niet van toepassing is

.BIJLAGE 2

BoekVI Wetboek economisch recht


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

Rijmenam Optics bv 

Rijmenamseweg 205

2820 Rijmenam

info@rijmenamoptics.be

- Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*)

...................................................................................................................................................................................

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

.....................................................................................................................

- Naam/Namen consument(en)

 ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- Adres consument(en)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Datum

...................................................................................................

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x